مرکز مطالعات شيعه
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Tuesday 11 August 2020 - الثلاثاء 21 ذو الحجة 1441 - سه شنبه 21 5 1399
 
 
مجموعه کتب
 
 
 
 
 
 
كتابخانه بزرگان دین
 

کتابهای حضرت امام خمینی ره

کتابهای شهید مطهری ره

کتابهای حجه السلام قرائتی

کتابهای آیت الله جوادی آملی 

کتابهای آیت الله مکارم شیرازی

 
 
 
 
 
فرقه هاي نوظهور
 
 
 
 
 
 
نمایش مطلب
 
 • عنوان :  
 • متن كتاب: دفتر هفدهم پرسش ها و پاسخ ها «احكام روزه»   
 • نویسنده :  
 •   
 • تعداد بازدید :  
 • 23  
 •  فهرست کتاب
 • مقدمه
  جايگاه روزه
  فلسفه روزه - معناى رمضان - معناى روزه - پيشينه روزه - مراتب روزه - روزههاى واجب - روزههاى حرام - روزههاى مكروه - عفو شدگان روزه - شرايط سنى روزه - نيت روزه - نيت آخر شعبان - نيت اول رمضان - نيت ماه رمضان - فراموشى نيت روزه - وقت سحرى - شبهاى مهتابى - وقت افطار - اذان راديو و تلويزيون - نماز هنگام افطار - افطار با مال خمس نداده
  روزه در سفر
  مسافرت در رمضان - مسافرت قبل از ظهر - مسافرت بعد از ظهر - صبحانه در ماه رمضان - قضاى روزه مسافر - روزه در سفر - نذر روزه - روزه در سفر - نذر روزه در وطن - روزه اساتيد و دانشجويان - مسافت شرعى - روزه در اماكن مقدس - روزه در وطن همسر
  مبطلات روزه
  خوردن و آشاميدن - ياد ترشى - تر كردن لب - پوست خشكيده لب - فراموشى روزه - خون لثه - غذاى لاى دندان - خوردن سهوى - شستن دهان - غرغره كردن - فرو بردن اخلاط - روزهدار و دندانپزشكى - مسواك كردن - نخ دندان - داروى چشمى - اشك چشم - قطره بينى - شياف درمانى - تزريق آمپول در حال روزه - تزريق سرم - آندوسكپى - اهداى خون - تزريق خون - دود وسيله نقليه - دود و بخار - دستگاه بخور - گرد و غبار در محيط كار - كشيدن سيگار - دود سيگار - تهوع روزهدار - عطر و شامپو - فرو بردن سر در آب - روزه غواصان - جنابت - جنابت قبل اذان - احتلام روزهدار - جنابت و روزه قضا - ندانستن جنابت - فراموشى غسل جنابت - تأخير غسل جنابت - بطلان غسل روزهدار - استمنا - استمناى روزهدار - خود ارضايى - استمنا هنگام بلوغ - فكر شهوانى - نگاه به نامحرم - گفت و گوى تلفنى - فيلم مبتذل - ملاعبه با همسر - روابط زناشويى - ماه عسل - معاينه زن - دروغ روزهدار - نسبت دروغ به پيامبر صلىاللهعليهوآله - غلط خواندن قرآن - روزه نزولخوار - امر به معروف روزهخوارى
  روزه خوارى مجاز
  روزه بيمار - زخم معده - روزه بيمار كليوى - روزه بيمار آسمى - بيماران اعصاب - تنفس مصنوعى - ضعف چشم - ضعف بدن - خوردن دارو - معيار ضرر در روزه - نظر پزشك - اختلاف نظر پزشكان - احتمال مريضى - مصرف دارو - زن باردار - روزه زن شيرده - جلوگيرى از عادت ماهيانه - قرص خوردن خانمها - زن حائض - كمخونى روزهدار - نذر روزه حائض - روزه دختر بچهها - روزه و بلوغ - نهى والدين از روزه گرفتن بچهها - روزههاى اوايل تكليف - بلوغ زودرس
  قضا و كفاره
  قضاى روزه - تأخير قضاى روزه - نيت قضاى روزه - فراموشى قضاى روزه - قضاى روزه بيمار - خوردن روزه قضا - زمان روزه قضا - قضاى نماز روزهدار - روزه مافىالذمه - قضاى روزه پدر - روزه قضاى پسر بزرگ - پسر دوم - وظيفه پسر بزرگتر - دختر بزرگتر - قضاى روزه مادر - روزه قضاى پدر و مادر - روزه استيجارى - كفّاره روزه - تأخير كفّاره - پرداخت كفاره - كفاره و جهيزيه - مصرف كفّاره - پول كفّاره - تعداد فقير - بهزيستى و كميته امداد - كفّاره و سادات - كفّاره و امور فرهنگى - ناتوانى پرداخت كفّاره - كفّاره روزه همسر - كفّاره روزه فرزند - روزهخوارى عمدى - روزهخوارى هنگام بلوغ - جاهل به كفاره - روزه خوارى سهوى
  روزه مستحبى
  خوردن روزه مستحبى - اجازه شوهر در روزه - روزه نذرى - روزه مستحبى و جنابت
  ثبوت اول ماه
  رؤيت هلال - اختلاف نظر مراجع - محاسبات تقويمى - ثبوت ماه رمضان - رؤيت هلال در سفر - اختلاف افق - حكم حاكم - اخبار عادل - چشم مسلح - حدس و گمان
  زكات فطره
  فلسفه فطره - معناى فطره - فطره دانشجو - فطره نامزد شرعى - فطره زن - فطره ناشزه - فطره زن و فرزند - فطره جنين - فطره ميهمان - ميهمان چند ساعته - فطره فقير - مستحق فطره - فطره و خويشاوند - فطره و بدهكار - فطره و امور فرهنگى - فطره و سادات - پرداخت فطره - كنار گذاشتن فطره - كم شدن فطره - زمان پرداخت فطره - دستگردان فطره - جنس فطره - مقدار فطره - انتقال فطره - قضاى روزه بيمار
  دانستنىها
  مد و طعام - كفّاره - كفّاره جمع - انواع كفّاره روزه - روزه يوم الشك - روزه سكوت - فقير شرعى - اتحاد افق - حكم و حاكم

  گزیده ای از کتاب:

  جايگاه روزه
  فلسفه روزه - معناى رمضان - معناى روزه - پيشينه روزه - مراتب روزه - روزههاى واجب - روزههاى حرام - روزههاى مكروه - عفو شدگان روزه - شرايط سنى روزه - نيت روزه - نيت آخر شعبان - نيت اول رمضان - نيت ماه رمضان - فراموشى نيت روزه - وقت سحرى - شبهاى مهتابى - وقت افطار - اذان راديو و تلويزيون - نماز هنگام افطار - افطار با مال خمس نداده
  روزه در سفر
  مسافرت در رمضان - مسافرت قبل از ظهر - مسافرت بعد از ظهر - صبحانه در ماه رمضان - قضاى روزه مسافر - روزه در سفر - نذر روزه - روزه در سفر - نذر روزه در وطن - روزه اساتيد و دانشجويان - مسافت شرعى - روزه در اماكن مقدس - روزه در وطن همسر
  مبطلات روزه
  خوردن و آشاميدن - ياد ترشى - تر كردن لب - پوست خشكيده لب - فراموشى روزه - خون لثه - غذاى لاى دندان - خوردن سهوى - شستن دهان - غرغره كردن - فرو بردن اخلاط - روزهدار و دندانپزشكى - مسواك كردن - نخ دندان - داروى چشمى - اشك چشم - قطره بينى - شياف درمانى - تزريق آمپول در حال روزه - تزريق سرم - آندوسكپى - اهداى خون - تزريق خون - دود وسيله نقليه - دود و بخار - دستگاه بخور - گرد و غبار در محيط كار - كشيدن سيگار - دود سيگار - تهوع روزهدار - عطر و شامپو - فرو بردن سر در آب - روزه غواصان - جنابت - جنابت قبل اذان - احتلام روزهدار - جنابت و روزه قضا - ندانستن جنابت - فراموشى غسل جنابت - تأخير غسل جنابت - بطلان غسل روزهدار - استمنا - استمناى روزهدار - خود ارضايى - استمنا هنگام بلوغ - فكر شهوانى - نگاه به نامحرم - گفت و گوى تلفنى - فيلم مبتذل - ملاعبه با همسر - روابط زناشويى - ماه عسل - معاينه زن - دروغ روزهدار - نسبت دروغ به پيامبر صلىاللهعليهوآله - غلط خواندن قرآن - روزه نزولخوار - امر به معروف روزهخوارى
  روزه خوارى مجاز
  روزه بيمار - زخم معده - روزه بيمار كليوى - روزه بيمار آسمى - بيماران اعصاب - تنفس مصنوعى - ضعف چشم - ضعف بدن - خوردن دارو - معيار ضرر در روزه - نظر پزشك - اختلاف نظر پزشكان - احتمال مريضى - مصرف دارو - زن باردار - روزه زن شيرده - جلوگيرى از عادت ماهيانه - قرص خوردن خانمها - زن حائض - كمخونى روزهدار - نذر روزه حائض - روزه دختر بچهها - روزه و بلوغ - نهى والدين از روزه گرفتن بچهها - روزههاى اوايل تكليف - بلوغ زودرس
  قضا و كفاره
  قضاى روزه - تأخير قضاى روزه - نيت قضاى روزه - فراموشى قضاى روزه - قضاى روزه بيمار - خوردن روزه قضا - زمان روزه قضا - قضاى نماز روزهدار - روزه مافىالذمه - قضاى روزه پدر - روزه قضاى پسر بزرگ - پسر دوم - وظيفه پسر بزرگتر - دختر بزرگتر - قضاى روزه مادر - روزه قضاى پدر و مادر - روزه استيجارى - كفّاره روزه - تأخير كفّاره - پرداخت كفاره - كفاره و جهيزيه - مصرف كفّاره - پول كفّاره - تعداد فقير - بهزيستى و كميته امداد - كفّاره و سادات - كفّاره و امور فرهنگى - ناتوانى پرداخت كفّاره - كفّاره روزه همسر - كفّاره روزه فرزند - روزهخوارى عمدى - روزهخوارى هنگام بلوغ - جاهل به كفاره - روزه خوارى سهوى
  روزه مستحبى
  خوردن روزه مستحبى - اجازه شوهر در روزه - روزه نذرى - روزه مستحبى و جنابت
  ثبوت اول ماه
  رؤيت هلال - اختلاف نظر مراجع - محاسبات تقويمى - ثبوت ماه رمضان - رؤيت هلال در سفر - اختلاف افق - حكم حاكم - اخبار عادل - چشم مسلح - حدس و گمان
  زكات فطره
  فلسفه فطره - معناى فطره - فطره دانشجو - فطره نامزد شرعى - فطره زن - فطره ناشزه - فطره زن و فرزند - فطره جنين - فطره ميهمان - ميهمان چند ساعته - فطره فقير - مستحق فطره - فطره و خويشاوند - فطره و بدهكار - فطره و امور فرهنگى - فطره و سادات - پرداخت فطره - كنار گذاشتن فطره - كم شدن فطره - زمان پرداخت فطره - دستگردان فطره - جنس فطره - مقدار فطره - انتقال فطره - قضاى روزه بيمار
  دانستنىها
  مد و طعام - كفّاره - كفّاره جمع - انواع كفّاره روزه - روزه يوم الشك - روزه سكوت - فقير شرعى - اتحاد افق - حكم و حاكم

  • تعداد رکورد ها : 1
  456546
   
   
   
   
  ليست مقالات
   
   
   
   

  درباره ما | تماس باما  |  نقشه سایت |خبرخوان

  هرگونه کپی برداری ازسایت محفوظ می باشد فقط با ذکر منبع مانعی ندارد